Naomi Klein: The Shock Doctrine

October 1, 2007 - Uncategorized

The Shock Doctrine: boek en video
Machthebbers gebruiken bijvoorbeeld terreuraanslagen en natuurrampen om in een land economische veranderingen door te voeren. Veranderingen die vaak impopulair zijn bij de bevolking omdat ze gericht zijn op economische winst en niet op de bescherming van arbeidsomstandigheden. Daarover gaat het boek dat deze maand uitkomt: The Shock Doctrine- the rise of disaster capitalism.
In een bijbehorende korte videofilm (6:44) wordt de boodschap van het boek helder uitgelegd. De Guardian heeft er een minisite voor ingericht.

No Logo
Naomi Klein is een Canadese journaliste die in 2000 grote bekendheid kreeg met haar boek No Logo. Daarin volgt ze nauwgezet het spoor van de productie van consumptieartikelen, met name merkkleding, en stuit op mensonterende toestanden die in niets lijken op de marketingcampagnes over vrijheid die dezelfde merken gebruiken om hun produkten te verkopen. Zij houdt een blog bij op haar eigen website en is onder andere een vaste columnist van de Guardian.

Naomi Klein in oktober in Nederland
Op 10 oktober vertelt Klein over haar nieuwe boek in LUX Nijmegen. Na deze lezing wordt ze geïnterviewd door journalisten Olav Velthuis van de Volkskrant en Harm Ede Botje van Vrij Nederland. Gespreksleider is Lau Schulpen van het CIDIN.

Vervolgens spreekt zij op 12 oktober over de The Shock Doctrine in het kader van de Globaliseringslezing in het Amsterdamse Felix Meritis. Aanwezig zijn ook Lilianne Ploumen (directeur Cordaid en kandidaat voorzitter PvdA), Bart-Jan Krouwel (Rabobank), Kees Vendrik (GroenLinks) en Marcia Luyten als voorzitter.

› tags: Boeken / Tegenbeweging /