Global Resource Depletion over energie en schaarste

November 18, 2010 - Uncategorized

Natuurlijke grondstoffen worden schaarser terwijl de wereldbevolking groeit. Het antwoord wordt gezocht in recycling en het gebruik van natuurlijke bronnen als zon, wind en water in plaats van fossiele brandstoffen.

Alternatieven een illusie
AndrĂ© Diederen beschrijft in zijn boek Global Resource Depletion echter dat het opraken van grondstoffen een probleem vormt dat wij niet kunnen oplossen. Kris de Decker (lowtechmagazine.be): ‘Diederen sloopt in zijn pas verschenen boek de heilige huisjes van de ecotech-optimisten’.

Minder luxe is de enige oplossing
Diederen stelt dat er simpelweg niet voldoende grondstoffen zijn om welke alternatieve vorm van energie dan ook in voldoende mate te produceren. Elektrische auto’s en zonnepanelen lossen het dreigend tekort aan energie niet op, omdat de productie ervan te kostbaar of onhaalbaar is. De productie van energie kost metaal, en de productie van metaal kost energie. In Global Resource Depletion legt hij uit dat luxe iets is dat wij ons niet meer kunnen veroorloven. Ons energiegebruik moet drastisch omlaag.

André Diederen werkt bij TNO. Global Resource Depletion (engelstalig) verscheen op 1 oktober en is uitgegeven door Eburon Academic Publishers.

Bronnen en meer informatie

Lowtech Magazine: www.lowtechmagazine.be

The Oil Drum: europe.theoildrum.com
Eburon Academic Publishers : www.eburon.nl

› tags: Boeken / Tegenbeweging /